SupportService

SupportService er et unikt koncept hvor vi hjælper dig i hverdagen med dine it udfordringer.

Brugeren i fokus vi tager udgangspunkt i dig som bruger af IT, uden at lade IT styre hvad du vil.

Fleksible Vi supporterer både Mac og PC - og selvfølgelig din tilhørende smartphone.

Tilgængelige Du kan ikke altid være tilstede - så vi er til din rådighed når du har brug for det.

 
Standard

Standard+

Premium

Premium+
Pris pr. måned 79 199 299 499
EmailSupport 8 - 16
TelefonSupport 8 - 16
TelefonSupport 24/7
Garanteret Svartid* 48 Timer 2 Timer 1 Time 30 Min
Hardware Overvågning
Fjernsupport
Råd & Vejledning

Hvad får jeg?

SupportService hjælper når du har udfordring med Windows, OSX, IOS, Android, MS Office/365, Libre Office, OpenOffice, Adobe Reader, Printer, Netbank, Antivirus, lokal firewall.

Vi tilstræber at løse alle udfordringer inden for aftalen, men desværre så er det teknik. Det gør at vi indimellem ikke kan afhjælpe problemet uden at tilkalde ydeligere tekniker eller samarbejdspartner. I dette tilfælde vil du blive informeret om en estimeret yderligere omkostning inden fejlretning fortsættes.

SupportService hjælper IKKE ved brug af pirakopieret software, fysiske fejl, strømsvigt osv.

Garanterede svartider afhænger af det valgte abonnement. Standard påbegyndes afhjælpning indenfor 48 timer. Standard+ påbegyndes indenfor 2 timer. Premium påbegyndes indenfor 1 time. Og med Premium+ abonnement påbegyndes afhjælpning indenfor 30 minutter.